Programma

9.00 – 10.00 uur:

Registratie en ontvangst

10.15 – 10.45 uur:

11.00 – 13.00 uur:

Zeven thematische sessies (deel 1):

  1. Bibliometrie
  2. Research Careers
  3. Popularisering van de wetenschap
  4. Big Science
  5. Internationale mobiliteit
  6. Financiering internationale programma’s
  7. Wetenschap en industrie

13.00 – 14.00 uur:

Lunch aangeboden door het FWO

14.00 – 16.00 uur:

Thematische sessies (deel 2)

16.15 – 16.30 uur:

Toespraak door Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel.

16.30 – 17.15 uur:

Science en fiction van quantumcomputers, door prof. dr. Carlo Beenakker, hoogleraar in de theoretische natuurkunde aan de Universiteit Leiden

17.15 – 17.30 uur:

Afsluiting door prof. dr. Paul Van Cauwenberge, voorzitter FWO

17.30 – 20.00 uur:

Receptie aangeboden door het FWO

Gastsprekers

Meer gastsprekers

Partners

Zeven thematische sessies

Sessie 1 : Bibliometrie

“Meten is weten”. Kan de output van een onderzoeker uitgedrukt worden in één of meerdere cijfers? Kan men onderzoekers op deze basis beoordelen en rangschikken? In deze sessie wordt dieper ingegaan op bibliometrische analyse, door velen geprezen of verguisd, door weinigen voldoende gekend. Wolfgang Glänzel en Koenraad Debackere, experten van het Steunpunt voor O&O Indicatoren, gaan samen met andere (internationale) experts dieper in op uiteenlopende aspecten van bibliometrische analyse, alsook op de zin en onzin van het gebruik ervan in verschillende toepassingen.

Lees verder

Sessie 2 : Research Careers

Welke troeven heeft Vlaanderen voor het uitbouwen van een onderzoekscarrière? Hoe wordt het Europese handvest van de onderzoeker door de Vlaamse universiteiten ingevuld? En wat als we dit confronteren met internationale tendensen? Prof. dr. Jan De Groof leidt twee sprekers in die hier dieper op ingaan. Nadien volgt een panelgesprek met als centraal thema de rechten en plichten van onderzoekers. Telkens worden verbanden gelegd met de verschillende debatten die op allerlei niveaus (Vlaams, Belgisch, Europees, …) gevoerd worden.

Lees verder

Sessie 3 : Popularisering van de wetenschap

De botsing tussen wetenschappers en journalisten is een onvermijdelijk gevolg van de botsing tussen 2 werelden. Toch is popularisering van belang voor wetenschappers en de wetenschap in het algemeen. Door als onderzoeker in dialoog te treden met het brede publiek worden onzekerheid, angst alsook te hoge verwachtingen ten overstaan van de wetenschap deels weggenomen. Via een debat en panelgesprek, geleid door het departement EWI, wordt het belang en de valkuilen van popularisering duidelijk gemaakt aan de onderzoekers.

Lees verder

Sessie 4 : Big Science

De grote internationale onderzoeksfaciliteiten spreken tot de verbeelding van iedere wetenschapper. In deze sessie wordt in vier verschillende voorstellingen getoond wat voor onderzoek er noodzakelijk is om de fundamenten van de kosmos en het leven te achterhalen. Van reusachtige deeltjesversnellers, over telescopen tot zuidpoolonderzoek: het komt allemaal aan bod. Pieter Van Dooren is de ankerfiguur.

Lees verder

Sessie 5 : Internationale mobiliteit

“If you think mobility is too expensive, try immobilism (Albert Einstein)”. Internationale mobiliteit speelt een steeds belangrijkere rol in het uitbouwen van een wetenschappelijke carrière. In deze sessie wordt met getuigenissen van Vlaamse en niet-Vlaamse onderzoekers ingegaan op de grote meerwaarde van internationale mobiliteit, maar ook op de praktische problemen waar men als onderzoeker mee geconfronteerd wordt wanneer men naar het buitenland trekt of wanneer men als buitenlander naar Vlaanderen wil komen. Via een panelgesprek wordt er daarna dieper ingegaan op de voor- en nadelen van internationale mobiliteit. Wetenschapsjournalist Guy Tegenbos leidt deze sessie in goede banen.

Lees verder

Sessie 6 : Financiering internationale programma’s

De vele mogelijkheden die aan onderzoekers worden geboden voor de financiering van hun onderzoek in een internationale context komen hier aan bod. Vertegenwoordigers van de belangrijkste (Europese) financieringskanalen (ESF, ERC, EU, BAEF, VLIR-UOS, enz.) komen hun programma’s toelichten. Deze sessie staat onder leiding van wetenschapsjournalist Jan Van Pelt.

Lees verder

Sessie 7: Wetenschap en industrie

Bij industrieel onderzoek wordt er in de eerste plaats gedacht aan toepassingsgericht onderzoek. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek vormt echter de eerste schakel in het innovatietraject. Het belang van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als garantie voor het bestendigen van de economische groei en innovatie staat centraal in deze sessie. Na een aantal presentaties van industriële zwaargewichten volgt een panelgesprek. De uitreikingen van de wetenschappelijke prijzen van Alcatel-Lucent, Atlas Copco en Barco worden gekaderd in deze sessie.

Lees verder